หนองคาย – “พ่อเมือง” หารือสถานทูตออสเตรเลีย เตรียมงานฉลอง 30 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่1

ผู้ว่าฯหนองคายนำทีมหนองคายประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ในการเตรียมจัดกิจกรรมงานฉลองครบรอบ 30 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)

นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมระหว่างทีมหนองคายกับเจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมงานฉลองครบรอบ 30 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) โดยทีมหนองคาย ประกอบด้วย 1. นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 2. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 3. นายสนั่น ณ นุวงษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย 4. นายสมปอง จันทพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 5. นายประดิษฐ์ นัดทะยาย พัฒนาการจังหวัดหนองคาย 6. นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย 7. นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 8. นายเกษศิริ สุวพงษ์ พาณิชย์จังหวัดหนองคาย 9. นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย 10. นางมนนิภา โกวิทศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย 11. นายบัญชา อาสรัยราช ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย 12. นายวีระพงษ์ ผาแก้ว นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย 13. นายสามารถ ศรีนาดี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสะพานมิตรภาพไทย-ลาว(หนองคาย-เวียงจันทน์) 14. นางสาวสยามล เพชรดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดหนองคาย ส่วนเจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตรเลีย ประกอบด้วย 1. นางเอนิด ฉัว เลขานุการเอก 2. นางสาววินนี่ นาคปรีชา ฝ่ายข่าวและการเผยแพร่ 3. นางสาวชรินทิพย์ พิมพ์พันธุ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน

โดยฝ่ายทีมหนองคายได้นำเสนอประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย 1. รายละเอียดกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (ทำบุญตักบาตร สานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งโขง, กีฬาสานสัมพันธ์, ย้อนรอยครบรอบ 30 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1  ประชุมสัมมนาBusiness Forum ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน จับคู่ธุรกิจ, ฮักกันมั่นแก่น ค้าขายร่วมกัน สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน(OTOP) และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสัมพันธ์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง) วันเวลาที่จัดงาน, สถานที่จัดงานเบื้องต้น, เหตุผลความจำเป็นของการจัดกิจกรรม, ความพร้อมของจังหวัดหนองคายในการจัดงาน และขอความร่วมมือจากสถานทูตออสเตรเลียในเรื่องการประสานงานต่างๆ ด้วย

ทางด้านเจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตรเลีย ได้นำเสนอการให้ความช่วยเหลือ สนันสนุนกิจกรรมต่างๆ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ และได้สอบถามความคิดเห็นกับทีมหนองคายว่าหลังจากเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 แล้ว เกิดประโยชน์อะไรบ้างระหว่างไทย-ลาว และปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้าง พร้อมทั้งยืนยันจะรับข้อเสนอของทีมหนองคายไปหารือกับเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และประจำ สปป.ลาว ต่อไป

โดยก่อนที่มีการประชุมหารือกันนั้น เวลา 13.30 น. ทีมหนองคายและเจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตรเลีย ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่ที่จะจัดกิจกรรม ประกอบด้วย บริเวณแขวงทางหลวงหนองคาย, บริเวณด่านพรมแดนหนองคาย และ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประชุมหารือกันต่อไป

เลย – พ่อเมืองเลยแถลงความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่งาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ชมบวนแห่ยิ่งใหญ่ตระการตา

ผู้ว่าฯ เลย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่งาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ชมบวนแห่ยิ่งใหญ่ตระการตา

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการแถลงข่าว “งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวันธรรมไทเลย” ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นางสาวกานต์สิริ เรณุมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางสาวณัณธิญาจน์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย พลตำรวจตรี พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย นายวิทยา พลน้ำเที่ยง ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดเลย และนางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย เป็นผู้ดำเนินรายการแถลงข่าว โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย คณะกรรมการเหล่ากาชาด ปลัดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมงานฯ ที่ร้านดอกฝ้ายบาน@เมืองเลย (ซุ้มวัฒนธรรม) บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขบวนแห่ ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลย และพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ตระการตา

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี 2567 จังหวัดเลยได้มีการเตรียมการจัดงานและกิจกรรม การออกร้านของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าโอท๊อปทั่วประเทศ พร้อมการแสดงบนเวทีกลาง การแข่งขันกีฬา มโหรสพตลอดงาน พร้อมยืนยันความพร้อมในทุกๆด้าน และเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมงาน ดอกฝ้ายบาน ในวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

นางสาวกานต์สิริ เรณุมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กล่าวว่า การออกร้านกาชาดปีนี้ มีการออกสลากกาชาด ฉบับละ 50 บาท รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะแค๊ป (ดีเซล) 1 คัน รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ รางวัลที่ 3 ทองคำรูปพรรณ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย และที่ร้านมัจฉากาชาดเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมสนุกกับร้านมัจฉากาชาดฉบับละ 20 บาท รางวัลใหญ่รถจักรยานยนต์ ตู้เย็น ทีวี เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดเลยที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ

นางสาวณัณธิญาจน์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลย ได้ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล ด้าน Soft Power เพื่อขับเคลื่อนอัตตลักษณ์ของคนไทเลย อาทิเช่น ผ้าฝ้ายไทเลย วัฒนธรรมประเพณีหน้ากาก 3 ผี วัฒนธรรมการแสดงต่างๆ พร้อมกับเมนูอาหาฟิวชั่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
นายวิทยา พลน้ำเที่ยง ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดเลย YEC LOEI กล่าวว่า ภาคเอกชนได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านที่พัก ร้านอาหาร การบริการต่างๆ เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยว พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมเพื่อสนับสนุนงานอย่างเต็มที่

พลตำรวจตรี พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 300 นาย เพื่ออำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัย และดูแลด้านการจัดการจราจรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยได้ ประสานหน่วยงานราชการให้อำนวยความสะดวกในการจอดรถ และภาคเอกชนให้คิดค่าบริการที่จอดรถที่เป็นธรรม พร้อมยืนยันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาเที่ยวงานทุกคน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาเที่ยวงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 และชมพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ขบวนแห่งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2567 ชม 5 ขบวนประกอบด้วย ขบวนที่ 1 ขบวนเทิดพระเกียรติ “72 พรรษาเทิดไท้องค์กษัตรา” (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย),ขบวนที่ 2 ขบวนกลุ่มวัฒนธรรม อริยสงฆ์ ผ้าไทย “วันทาพระอธิคุณ เกื้อหนุนไทเลยแพรพรรณ”(เอราวัณ/ผาขาว/วังสะพุง),ขบวนที่ 3 ขบวนกลุ่มธรรมชาติ “บรรพตตระการตา ภูผามหัศจรรย์” (หนองหิน/ภูหลวง/ภูกระดึง/นาด้วง),ขบวนที่ 4 ขบวนกลุ่มสงกรานต์ “สงกรานต์สุขสันต์จากนครินทร์สู่กระแสสินธุโขงนที” (เมือง/นาแห้ว/ปากชม/ท่าลี่)และ ขบวนที่ 5 ขบวน หน้ากากสามผี สามพลังละมุน ณ เลย (ด่านซ้าย/ภูเรือ/เชียงคาน)

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว พี่น้อง ประชาชน เที่ยวชมงาน “ดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย”ระหว่างวันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย พร้อมด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นเป็นใจ ทั้งความพร้อมในการจัดงานและเตรียมขบวนแห่ที่สวยงามยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา

แถลงข่าว มหกรรมดอกไม้งาม บานสะพรั่งที่บึงกาฬ “Smart Buengkan Flower Farm Festival 2024”

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ร่วมกับ สมาร์ทบึงกาฬ แถลงข่าวมหกรรมดอกไม้งาม บานสะพรั่งที่บึงกาฬ “Smart Buengkan Flower Farm Festival 2024” ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมกับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวอันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดบึงกาฬ


ที่สมาร์ทบึงกาฬ ศูนย์เรียนรู้และเทคโนโลยีชุมชนนานาชาติ บ้านไทยเจริญ ต.หอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายนพดล จอมเพชร ปลัดจังหวัดบึงกาฬ เดินทางมาเป็นประธานแถลงข่าว มหกรรมดอกไม้งาม บานสะพรั่งที่บึงกาฬ “Smart Buengkan Flower Farm Festival 2024”

มีนางสาวธัญญลักษณ์ รักษ์ปิยสกุล ประธานโครงการสมาร์ทบึงกาฬ,นายรชนิศ นามวงค์ รองประธานโครงการฯ, นายณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล รองประธานโครงการฯ, นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย), นายประวิทย์ ลิ้มเจริญ นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์ จังหวัดราชบุรี, นายอิทธิรัฐ สินารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ, นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ, นายอนุชิต บุญชม ผอ.สวท.บึงกาฬ, นายนิธิศักดิ์ เศรษฐ์แสงศรี ที่ปรึกษานายกอบจ.บึงกาฬ ร่วมแถลงข่าว และได้รับเกียรติจาก นายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ, นายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ, นายทวี จิตรวิขาม นายกเทศมนตรีตำบลไคสี, นายสำรวย ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง, พ.ต.อ.อารัก มะสาธานัง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, พ.ต.อ.เจริญชัย คุณชื่น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหอคำ จังหวัดบึงกาฬ, นายสมเดช ศรีนนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเปื่อย, นายแสง เพ็งทอง อดีตสมาชิกสภาจังหวัดบึงกาฬ, นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบึงกาฬ, นายถิรเดช ไชยโภค สมาชิกสภาจังหวัดบึงกาฬเขต 2, นายพิชัย พรมมา สมาชิกสภาจังหวัดบึงกาฬเขต 3 นายณัฐพงศ์ เข็มศิริ สมาชิกสภาจังหวัดบึงกาฬเขต 4, ร.ต.อ.ไพศาล ข่าทิพาที สมาชิกสภาจังหวัดบึงกาฬ อ.เซกา เขต1, นายขวัญใจ ชมพันธ์ สมาชิกสภาจังหวัดบึงกาฬ อ.ปากคาด เขต2 และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหอคำ พร้อมแขกผู้มีเกียรติและประชาชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมดอกไม้งาม บานสะพรั่งที่บึงกาฬ โดยเนรมิตพื้นที่สวนดอกไม้ให้เป็นสวนแห่งความสุข ส่งมอบความสนุกศักราชใหม่ 2567 ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับมวลดอกไม้นานาพันธุ์ ในงาน “มหกรรมดอกไม้งาม Smart Buengkan Flower Farm Festival 2024” ภายใต้แนวคิด “ส่งความสุขผ่านดอกไม้งาม…ถึง…ดวงดาว”


“สมาร์ทบึงกาฬ” เป็นโครงการสร้างภูมิศาสตร์พัฒนาชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน ศูนย์รวมสุขภาพการเรียนรู้และเทคโนโลยีชุมชนนานาชาติ โดยดึงนักธุรกิจผู้ลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศ ร่วมพัฒนาโครงการอาทิ ส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน “เอิ้นขวัญเด็กบ้านนอก” ที่คนไทยไปทำธุรกิจประสบความสำเร็จในต่างประเทศ, สวนดอกไม้งาม(ตามฤดูกาล), ค่าเฟ่นั่งชิลล์ AGA CAFE, ไร่ไม้กฤษณา(Agarwood) สร้างน้ำมันหอมได้ไม่ทำลายธรรมชาติ, ศูนย์สุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัด, ศูนย์อาหารและตลาดสินค้าโดยรวบรวมผลิตภัณฑ์ของชุมชนและผู้ประกอบการต่างๆของไทยเพื่อดังดูดนักท่องเที่ยวจากในประเทศและต่างประเทศไทยมาเที่ยวชม, ศูนย์แสดงคอนเสิร์ตและกิจกรรมกลางแจ้ง และจุดกางเต็นท์แคมป์ปิง
สวนดอกไม้งาม ยังบอกเล่าเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านสวนดอกไม้ที่มีความโดดเด่นเฉพาะของท้องถิ่น พันธุ์ดอกไม้นานาพันธุ์ และกิจกรรมแสง สี ศิลป์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวอีกทั้งส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมกับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดบึงกาฬ โดยจะทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดบึงกาฬ ได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่พื้นที่จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป
ภายในงานมีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย ชมสวนดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น ร้อยเรียงเรื่องราว ส่งความสุขผ่านมวลดอกไม้ โดยกระจายพื้นที่ภายในสวนไม้งามกว่า 7 โซน บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ชา กาแฟ ของดีจังหวัดบึงกาฬ ผลิตภัณฑ์ภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน การจัดแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมอีสาน “เอิ้นขวัญเด็กบ้านนอก” การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตามวิถีชีวิตชาวอีสาน พร้อมรับชมการแสดงแสง สี เสียง กิจกรรมกางเต้นท์นอนเบิ่งดวงจันทร์สัมผัสอากาศหนาวดีดีที่บึงกาฬ กิจกรรมแคมป์ปิ้งย่าง จัดขึ้นทุกวันพุธ “Chantra Campiness Buengkan”
จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมรับความสุขปีใหม่2567 ในงาน“มหกรรมไม้งาม Smart Buengkan Flower Fram Festival 2024” โดยกำหนดเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สมาร์ทบึงกาฬ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีชุมชนนานาชาติ บ้านไทยเจริญ หมู่ 11 ตำบลหอคำ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

บรรยากาศภายในไลน์สด https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRADIOBUENGKAN104.25MHZ%2Fvideos%2F1372545943629168%2F%3Fref%3Dembed_video&show_text=0&width=267


ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล ข่าว/ภาพ

ศรีสะเกษ – อุณหภูมิลดต่อเนื่องเหลือ 15 องศา นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสหนาวรับตะวัน 3 แผ่นดิน

เมื่อช่วงเช้ามืด ของวันที่ 18 พ.ย. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สภาพอากาศ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีอากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส บนเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านเขาพระวิหาร บริเวณจุดชมวิวผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ อากาศเย็น อุณหภูมิลดลงอีก จากเมื่อวานต่ำสุดอยู่ที่ 17 องศาเซลเซียส ลมแรง แต่ว่าในเช้าวันนี้อยู่ที่ 15 องศาเซลเซียส

สำหรับเช้านี้ เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ มีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ ทั้งชาวศรีสะเกษและที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนับพันคน พากันแห่ขึ้นชมทิวทัศน์บนจุดชมวิวผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เพื่อสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็น อย่างคึกคัก รับชมตะวันขึ้นสามแผ่นดิน คือขึ้นจากฝั่งประเทศลาว ผ่านเข้าไปในเขตประเทศกัมพูชา และเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ ภาพประวัติศาสตร์อายุกว่า 1,500 ปี และชมสถูปคู่ โบราณสถานเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้เช่นเดียวกัน

ขณะที่ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร รายงานว่า เช้านี้ ยอดนักท่องเที่ยวที่ขึ้นชมทิวทัศน์ สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนจุดชมวิวผามออีแดง เฉพาะช่วงเช้าประมาณกว่า 800 คน รถยนต์ 162 คัน จักรยานยนต์ 124 คัน ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนก็ประทับใจที่ได้ชมตะวันขึ้นสามแผ่นดิน และได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นอย่างสมใจ เพราะไม่รู้ว่าจะมีอากาศที่หนาวเย็นแบบนี้ให้สัมผัสอีกยาวนานสักแค่ไหน จึงต่างพากันมาตักตวงคามสุขในช่วงที่หนาวสุดๆไว้เป็นความทรงจำ.

ที่มา : https://www.esandailyonline.com/

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน

อุดรธานี – โรงเรียนห้วยเกิ้งวิทยาคาร จัดวิ่ง HUAYKOENG RUN FOR DOME MINI MARATHON 2023 เพื่อหารายได้สร้างโดม และส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น

โรงเรียนห้วยเกิ้งวิทยาคาร จัดวิ่ง Huaykoeng Run For Dome Mini Marathon 2023 เพื่อหารายได้สร้างโดม และส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น

ที่โรงเรียนห้วยเกิ้งวิทยคาร ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ว่าที่ร้อยเอกภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งวิทยาคาร เผยว่า ทางคณะครูโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า และผู้ปกครองได้จัดการแข่งขันวิ่งรายการ Huaykoeng Run For Dome Mini Marathon 2023  วัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินรายได้ สมทบทุนสร้างโดมของโรงเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของตำบลห้วยเกิ้ง และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และคนในชุมชน รักการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นการสนองนโยบายการเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดอุดรธานี Sport City โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566

การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ระยะทาง 10 km. และ 5 km. ผู้สมัครจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกทุกท่าน ระยะทาง 10 km. ค่าสมัคร 500 บาท รางวัล Over All ชาย/หญิง 1-3 รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท 1000 บาท700 บาท ถ้วยรางวัลรุ่นอายุ 1-7 ชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 30-39ปี อายุ 40-49 ปี อายุ 50-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป

ระยะทาง 5 km. ค่าสมัคร 400 บาท รางวัล Over All ชาย/หญิง 1-3 รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท 700 บาท500 บาท ถ้วยรางวัล 1-5 ชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี อายุ 50-59 ปี อายุ และอายุ 60 ปีขึ้นไป VIP ค่าสมัคร 1000 บาท รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกวิ่งได้ทุกระยะ แฟนซี วิ่งระยะใดก็ได้ถ้วยรางวัล 1-5 ผู้ประสงค์ซื้อเฉพาะเสื้อเพื่อร่วมทำบุญ ตัวละ 300 บาท

สมัครได้ที่ https://forms.gle/xGUPXkbadHBCorHc7    หรือติดต่อสอบถามผู้จัดงาน ครูอดิศักดิ์ กรีเทพ โทร.081-9650601 ครูพงษ์ทัศน์ นวลศรี โทร.081-8965702 ครูสามารถ สายืน โทร.089-5774241 ครูพันธุ์ลภ สืบกินนร โทร.098-1810548 ครูปิยะวัฒน์ อุ้ยปะโค โทร.099-4935466 และ TK SPORT โทร.065-749-5550

จังหวัดเลย เปิดท่องเที่ยวภูกระดึง พร้อมบริการพักแรกเต็มรูปแบบ

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 1 ตุลาคม 2566ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด”การท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง” ประจำปี 2567 มีผู้แทนนายอำเภอภูกระดึง ผู้อำนวยส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย นายจริยาทร สูหู่ ผอ.ททท.สำนักงานเลย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย แห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แขกผู้มีเกียรติ และนักท่องเที่ยวร่วมพิธี

นายอดิสร เหมทานนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกล่าวรายงานว่า อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลย เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 217,576.25 ไร่ กล่าวคือ เป็นภูเขาหินทรายสูงใหญ่โดดเด่น และมีส่วนยอดตัดเป็นพื้นที่ราบ บนยอดเขาอันกว้างใหญ่ พื้นที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,500 ไร่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ประกอบด้วยหน้าผา น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าสน ไม้ดอก นานาพันธุ์ และสัตว์ป่านานาชนิด

จากความสวยงาม และความมหัศจรรย์ของภูกระดึง สามารถดึงดูดความสนใจจาก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกันหลายวัน จะมีนักท่องเที่ยว มาท่องเที่ยวและพักแรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในทุกๆ ปี อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จะเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงเป็นเวลา 8 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน พฤษภาคม และปิดการท่องเที่ยวเป็นเวลา 4 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน กันยายน ของทุกปี

ในวันนี้ ฤดูกาลท่องเที่ยวได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง และในโอกาสที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จึงได้ร่วมกับ อำเภอภูกระดึง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอภูกระดึงร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงประจำปีการท่องเที่ยว 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดเลย “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยวและการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย คือ “พัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน” รวมทั้งแผนบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ปี 2566-2570

โดยอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้มีการเตรียมความพร้อม ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ บ้านพัก ลานกางเต็นท์ ร้านอาหาร การบริการหาบสัมภาระ และด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว พร้อมให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด โดยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการงดใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดโฟม และพลาสติกในเขตอุทยานแห่งชาติ

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย เวลา 05.45 น.พิธีปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 25 กิโลเมตร พิธีปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 9 กิโลเมตร ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณด้านหลัง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน (เชิงเขา) ชมการแสดงโปงลาง การแสดงชุดสักการะเจ้าปู่ภูกระดึงและการแสดงชุดชมภูกระดึง ของคณะนักเรียนภูกระดึงวิทยาคม ชมการแสดง ฟ้อนรำ ชุด”ฮอยตำนานภูกระดึง” (Legend of Phu Kradueng) ของคณะนักเรียน จากโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ชมการแสดง ฟ้อนรำ ของกลุ่มสตรีตำบลศรีฐาน เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานราชการ

เวลา 07.15 น.พิธีเปิดและตัดริปบิ้นเป็นสัญญาณเปิดการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการให้นักท่องเที่ยวได้เดินขึ้นพิชิตภูกระดึงในวันแรกของปีการท่องเที่ยว 2567 และเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลฯ แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 254 ราย ณ สามย่านมิตรทาวน์ กทม. โดยอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้รับรางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว รางวัล Thailand Tourism Silver Awards (ดีเด่น) .และปีเดียวกันนี้ยังได้รับการรับรองเป็นอุทยานมีดกอาเซียน ลำดับที่ 57 อีกด้วย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย

หนองบัวลำภู – สตรีศรีบุญเรืองรวมพลัง “สตรีศรีบุญเรือง ฮุงเฮืองผ้าไทย ฮวมแฮงโฮมใจ ใส่ผ้าไทยย้อนยุค”

ณ โดมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีบุญเรือง นำโดย นางเรณู พัฒนาศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีบุญเรือง พร้อม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมจัดงาน”สตรีศรีบุญเรือง ฮุงเฮืองผ้าไทย ฮวมแฮงโฮมใจ ใส่ผ้าไทยย้อนยุค””เนื่องในวันสตรีไทย” เทิดไท้องค์ราชินี ประจำปี 2566 โดยมี นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง ประธานเปิดงานท่ามกลางกลุ่มพลังสตรีอำเภอศรีบุญเรืองทุกหมู่บ้าน ตำบล ร่วม2พันคน และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผญบ.ในพื้นที่ ส.อบจ.หนองบัวลำภู เขต อำเภอศรีบุญเรือง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู บรรยากาศภายในงานกลุ่มพลังสตรีแต่งกายเสื้อผ้าย้อนยุคแน่นเวทีรำวง

นางเรณู พัฒนาศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าการจัดงาน”สตรีศรีบุญเรือง ฮุงเฮืองผ้าไทย ฮวมแฮงโฮมใจใส่ผ้าไทยย้อนยุค” ในวันนี้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอศรีบุญเรือง และภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2566 ขึ้นเพื่อเป็นการน้อม รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะแม่ของแผ่นดิน นอกจากนั้นยังเป็นการรำลึกถึงผลงานของสตรี ที่มุ่งมั่น รักษาความเสมอภาค ยุติธรรมในสังคมเพื่อให้องค์กรเครือข่ายสตรีทุกระดับ มีความรู้ ความรัก ความสามัคคี และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้องค์กรสตรี ได้มีส่วนร่วมเป็นแกนหลักสำคัญในการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการใช้ผ้าไทยให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู

ขอนแก่น – สวนสัตว์ขอนแก่น – เชิญชวนเที่ยวชมความน่ารักของสัตว์ป่านานาชนิด “วันแม่” ในช่วงวันหยุดยาว

สวนสัตว์ขอนแก่น เชิญชวนเที่ยวชมความน่ารักของสัตว์ป่านานาชนิด ในช่วงวันหยุดยาว 12 – 14 สิงหาคม เนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ชมครองครัวสิงโต

11 ส.ค.66 นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2566 และ เตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมภายในสวนสัตว์  ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว วันแม่แห่งชาติประจำปีนี้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เช่น 1) กิจกรรม “ร่วมบริจาคโลหิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , 2) เที่ยวชมความน่ารักของสัตว์ป่านานาชนิด หรือ ชมสัตว์ป่าแม่ลูกจากครอบครัวสิงโต แม่ “กันยา” กับ ลูกสิงโตคู่แรก “ภูผา” และ “ธารา” ภายใน Zoo Zone , 3) ชมบรรยากาศของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์บน “สะพาน Sky Walk” ลายยีราฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ,4) เที่ยวชม “UNSEEN หินล้านปี” สวนหินขนาดใหญ่ รูปทรงสวยงาม ท่ามกลางธรรมชาติ ที่มีอายุมากกว่าล้านปี , 5) ชมการแสดงความสามารถพิเศษของแมวน้ำแสนรู้ “พี่ติ๊ก” , “น้องโบว์” และ “น้องซีซ่า” ที่จะมาสร้างสีสันและความสุขให้นักท่องเที่ยว ในรอบเวลา 11.00 น. , 13.30 น. และ 15.00 น. , 6) กิจกรรมกล่องสุ่มมหากุศล เพื่อสมทบทุนค่าอาหารสัตว์ และ อีกหนึ่งกิจกรรม Hight Light ที่ไม่ควรพลาด คือ การชมความน่ารักของ “พังปุ๊ก”ช้างเอเชียเชือกที่สองของทางสวนสัตว์ขอนแก่น ที่จะมาอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้รับชมเป็นครั้งแรก ภายในส่วนจัดแสดงช้าง  ในช่วงวันหยุดยาว 12 – 14 สิงหาคมนี้

 ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวต่อไปว่า สวนสัตว์ขอนแก่นนอกจากจะเป็นสถานที่ที่ให้นักเรียนและนักท่องเที่ยว ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่หายากตามธรรมชาติแล้ว สวนสัตว์ขอนแก่นเอง ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว เพื่อให้สถาบันครอบครัวนั้นมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านการท่องเที่ยวชมสัตว์และการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ และสัมผัสกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ภายในสวนสัตว์ตลอดทั้งวัน ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย สวนสัตว์ขอนแก่นจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาชมสัตว์ป่านานาชนิดอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน อีกทั้งทางสวนสัตว์ขอนแก่น ได้เตรียมจุดลงนามถวายพระพรไว้สำหรับนักนักท่องเที่ยว ได้ร่วมลงนามถวายพระพรต่อพระฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2566

สวนสัตว์ขอนแก่น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน เยี่ยมชมความน่ารักของสัตว์ป่านานาชนิดอีกมากมายที่สวนสัตว์ขอนแก่นได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถร่วมทำบุญอุปถัมภ์สัตว์ป่า เป็นพ่อ-แม่ บุญธรรม ให้กับสัตว์ป่า โดยสามารถทำบุญบริจาคได้ที่ บัญชี ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 980-3-40836-4 ชื่อบัญชี สวนสัตว์ขอนแก่น หากต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษี บริจาคได้ที่ บัญชี ธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี 006-0-23655-8 ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อหมีแพนด้า หากโอนเงินแล้วให้ส่งสลิปพร้อมชื่อ-ที่อยู่ มาที่ เพจเฟสบุ๊ค: สวนสัตว์ขอนแก่นKhonkaen Zoo หรือ www.facebook.com/Khonkaenzoo ทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะได้ส่งใบเสร็จรับเงินมาให้เป็นหลักฐานในการขอลดหย่อนภาษี โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายรายได้ ธุรกิจและสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ 086-4594192 สวนสัตว์ขอนแก่น  หรือจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Social Media  www.facebook.com/CCKKZOO  สื่อสารองค์กร สวนสัตว์ขอนแก่น

ขอนแก่น – เที่ยวชิว ชิว ทานข้าวหย่อนขาแช่น้ำ บรรยากาศ “วังเวียง” ที่ “วังสวาป

จังหวัดขอนแก่น มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายที่ และยังมีร้านอาหารริมน้ำ ที่ลูกค้าสามารถนั่งรับประทานอาหาร และเล่นน้ำ หย่อนขาแช่น้ำแบบชิว ชิว บรรยากาศเหมือน “วังเวียง” สปป.ลาว

ลำห้วยสังขยวน ที่ไหลผ่านบริเวณไร่อุดมสุข บ้านฝายตาสวน ตำบลวังสวาป อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น มีน้ำตลอดทั้งปี โดยไหลออกจากน้ำผุดพุดตาดเต่า อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนัก ทำให้บรรยากาศริมน้ำ “ไร่อุดมสุขร่มรื่น” เย็นสดชื่นตลอดทั้งปี พร้อมยังเป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวใหม่ ของอำเภอภูผาม่าน เพราะนักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ำที่ใสเย็น และรับประทานอาหารริมน้ำ หย่อนขาลงแช่น้ำได้อย่างสบายอารมณ์

 นางทองใบ  สอนลา อายุ 50 ปี เจ้าของสถานที่เล่าว่า เดิมทีที่แห่งนี้พ่อได้ขายวัวมาซื้อไว้เมื่อหลายปีก่อน ต่อมาตนเองมองว่าบริเวณนี้มีน้ำไหลตลอดปีจึงคิดว่าน่าจะทำเป็นร้านอาหาร เพราะอำเภอภูผาม่าน กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง จึงได้มีการแบ่งพื้นที่จำนวน 7 ล๊อค ตามจำนวนพี่น้อง 7 คน ให้แต่ละคนได้ขายอาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมสร้างที่พัก

ตลอด 2 ปี ที่ผ่านมา ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยว เดินทางมาจำนวนมาก เพราะบรรยากาศร้านที่สามารถนั่งรับประทานอาหารริมน้ำ และยังสามารถสามารถลงเล่นน้ำได้ เนื่องจากในลำห้วยน้ำจะไหลตลอดทั้งปี ไม่มีแห้ง ส่วนเมนูอาหารก็จะเป็นอาหารอีสานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นส้มตำปลาร้า ปีกไก่ทอด ยำวุ้นเส้น ข้าวผัดรวม โดยวันหยุดจะมีเมนูต้มไก่บ้าน ลาบไก่ ต้มปลานิล ไว้คอยบริการลูกค้าซึ่งราคาในไม่แพง อีกทั้งลูกค้ายังสามารถเล่นน้ำได้ ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นใต้ต้นไม้ใหญ่ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถโทรศัพท์สอบถามและสำรองที่พักได้ที่หมายเลข 063-5917753

หนองคาย-ประชาชนและนักท่องเที่ยวหนีร้อนลงแช่น้ำโขง

ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุถึง 40 องศา คึกคักทำเงินสะพัดต่อวันจำนวนมาก

วันที่ 15 เม.ย. 66   บรรยากาศการท่องเที่ยวเทศกาลมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย มีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ และจากต่างจังหวัด เดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะทางน้ำคือหาดทรายริมแม่น้ำโขงของจังหวัดหนองคาย เพื่อคลายร้อน ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวัน เช่นสถานที่ท่องเที่ยว บริเวณหาดทรายทอง บ้านหัวทราย หมู่ 11 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ และหาดท่ามะเฟือง หมู่ 6 ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย  ซึ่งเป็นสถานที่ยอดฮิต ที่คนนิยมไปเล่นน้ำมากที่สุด ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไม่แพ้จากหาดทรายริมทะเล  ซึ่งบริเวณหาดทรายริมแม่น้ำโขงยังได้จัดให้มีซุ้มอาหาร, ห้องอาบน้ำ,ห้องสุขา สถานที่จอดรถ ไว้บริการนักท่องเที่ยว โดยมีการรักษาความปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำจากเจ้าหน้าที่อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะ หาดทรายทองและหาดท่ามะเฟือง  มีนักท่องเที่ยวแน่นชายหาด พร้อมกับสั่งอาหารมานั่งรับประทานริมน้ำโขงกับบรรยากาศที่แสนจะมีความสุข ทั้งสองหาดมีซุ้มอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวกว่า 200 ร้าน  รวมถึงการบริการ ให้เช่าห่วงยางเล่นน้ำ อุปกรณ์เล่นน้ำ เจ็ตสกี บานาน่าโบ๊ท ครบวงจร ภายใต้การรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ทั้งการเดินทางมาและการเดินทางกลับ

ที่สำคัญ  หาดทรายทอง และหาดท่ามะเฟือง เป็นหาดทรายขาว ที่มีน้ำใสไหลเย็นสะอาด และระดับน้ำไม่ลึก สามารถมองเห็นทัศนียภาพมองเห็นฝั่งนครหลวงเวียงจันทน์ ได้อย่างใกล้ชิด คล้ายกับมาเที่ยวที่นี้แล้วเท่ากับได้เที่ยวทั้งสองประเทศ  ซึ่งสงกรานต์ปีนี้จัดขึ้นภายหลังอั้นมาถึงสามปีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19  ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยวในพื้นที่ ทำให้มีเงินหมุนเวียนสะพัดในแต่ละวันจำนวนมาก

ภาพ-ข่าว พันธลภ  แสงทอง-อภิชาต  แสงรุ่ง  จังหวัดหนองคาย