นายวีระสิทธิ์ พันธุราษฎร์ ผช.กก.ผจก.บริหารศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ร่วมกับ พันเอก เกษมสุข ตาคำ รอง ผบ.มทบ.33 พร้อมด้วย นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วธจ.ชม. แถลงข่าวการจัดแข่งขันการประกวดวงดนตรีเยาวชนกาดสวนแก้วลูกทุ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

2

ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. และเงินรางวัลกว่า 2 แสนบาท จัดที่โรงละครชั้น 5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ โดยอุทยานกาดสวนแก้วร่วมกับ มทบ. 33 สนง.วัฒนธรรม จ.ชม. สนง.ศธ.ภาค 15 และ สพม.เขต 34 จัดขึ้นเพื่อสร้างความสำนึกและตระหนักความเป็นชาติไทย ด้วยการนำค่านิยม 12 ประการมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความรักความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ สร้างสรรค์งานดนตรีและจินตลีลามาพัฒนาจิตใจ ถ่ายทอดความเป็นไทย ใช้แนวทางในการประกวดบทเพลงที่สื่อให้เห็นถึงความรักชาติ ซึ่งมี 18 ทีมทั่วภาคเหนือเข้าร่วมประกวดและจับสลากแบ่งสายแข่งขัน สำหรับรอบคัดเลือกจัดระหว่าง 22-23 และ 29-30 ต.ค.59 ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 3 ส่วนรอบชิงชนะเลิศ 26 พ.ย.59  ที่โรงละครกาดเธียเตอร์ ชั้น 5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว พร้อมขอเชิญชวนครอบครัว ผู้ปกครอง นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ศิลปินพื้นบ้าน นักร้อง นักเนตรี ตลอดทั้งประชาชนเข้าร่วมชมและเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนได้ฟรีตลอดงาน

3 4

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.