ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดกีฬามิตรภาพ กฟผ. – ฟฟล. ประจำปี 2565 มีท่านจันทะบูน สุกอาลุน ผู้อำนวยการใหญ่ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว,รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ กพผ, รองผู้อำนวยการใหญ่ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว, รองผู้อำนวยการใหญ่ EDL-Gen, อธิการบดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้บริหาร กฟผ. ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว, คณะนักกีฬา และ ผู้มีเกียรติร่วมงาน

คุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกล่าวว่า
ขอต้อนรับคณะผู้บริหาร ผู้ประสานงานและนักกีฬาจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ด้วยความยินดียิ่งในโอกาสที่ได้มาร่วมแข่งขันกีฬามิตรภาพ กฟผ.- ฟฟล. ประจำปี 2565 ในครั้งนี้
และขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการจัดงานกีฬามิตรภาพ ทั้ง กฟผ. และ ฟฟล. ที่ได้ร่วมมือกันจัดการแข่งขันกีฬามิตรภาพในครั้งนี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว มีการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า และมีความร่วมมือในการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าร่วมกันเพื่อความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าและสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนาน สำหรับการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่าง กฟผ. และ ฟฟล. นั้นก็นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสององค์กรที่ไม่เพียงมีการประสานงานกันในด้านการปฏิบัติงาน แต่ยังมีกิจกรรมร่วมกันในด้านกีฬา ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างยั่งยืนอีกด้วย
โดยเฉพาะคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้ง กฟผ. และ ฟฟล. ที่ทุกท่านเต็มใจและพร้อมใจกันมาร่วมงานการแข่งขันกีฬามิตรภาพในครั้งนี้ ซึ่ง กฟผ. ยินดีที่จะสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่าง กฟผ.- ฟฟล. เพราะถือเป็นประเพณีและมิตรภาพที่ดีงามสืบทอดมายาวนาน อีกทั้งยังเป็นไปตามเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ของผู้บริหารทั้งสององค์กร การแข่งขันกีฬามิตรภาพนี้ จะสืบสานความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง กฟผ.-ฟฟล. ตลอดไป

อย่างไรก็ดีในการแข่งขันครั้งนี้ ความสำเร็จของนักกีฬาไม่ได้ หมายความแต่เพียงรางวัลหรือความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแต่หมายถึงความผูกพัน มิตรภาพที่ดีระหว่างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผมจึงขอฝากให้คณะนักกีฬาทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญของการแข่งขันที่ต้องเน้นความสมานฉันท์ และความมีน้ำใจซึ่งกันและกัน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย

ที่มา : https://www.esandailyonline.com

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.