วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลโพธิ์ศรี เพื่อติดตามความคืบหน้าในโครงการนำร่องการเรียนดนตรีอัจฉริยะ ผ่านรูปแบบ SMART MUSIC (การเรียนผสมผสานในรูปแบบเกม) ของบริษัท โนเทโร่ จำกัด เพื่อผสานต่อนโยบาย SMART CITY ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้มีความสนใจในการเรียนการสอนดนตรีอยู่แล้ว ผนวกกับได้พบรูปแบบการเรียนการสอน SMART MUSIC เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกโดยให้เด็กได้มีส่วนร่วมในความสนุกด้วยการเล่นเกมหรือตุ๊กตาที่เด็กดูแล้วมีความสนใจ แถมมีเพลงประกอบ ทำให้เด็กมีความสนใจทำให้ใส่ใจในการเรียนการเล่นอย่างเต็มที่ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในการเรียนดนตรี โดยหลังจากท่านนายกภาคินได้นำการเรียนรูปแบบใหม่ดำเนินการนำร่องสู่โรงเรียนจริงแล้วพบว่า เด็กมีความสนุกสนานและที่สำคัญคือเด็กมีความสนใจในเรื่องของการเล่นดนตรีผ่านระบบ SMART MUSIC

ถ้าเด็กมีความสนใจแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดใจ การเรียนดนตรีนั้นนอกจากความสนุกแล้วยังได้เรื่องของพัฒนาการต่างๆอีกมากมาย เช่น เรื่องของอารมณ์ กล้ามเนื้อ การอยู่ในสังคม การกล้าแสดงออก ท่านนายกคิดว่าเด็ก ๆ ก็จะมีการพัฒนาการตามมา เป็นจุดที่ทำให้ท่านนายกคิดว่ามาถูกทาง โดยเทศบาลเมืองมหาสารคามถือว่าเมืองมหาสารคามเป็นเมืองตักสิลา หรือเมืองแห่งการศึกษา มีวิสัยทัศน์ว่า เมืองแห่งการเรียนรู้ ผู้คนมีสุข การเรียนไม่หยุดนิ่ง ปัจจุบันเทคโนโลยีมีผลอย่างมากต่อชีวิต การเรียนรู้ก็ต้องสร้างทักษะเรื่องการเรียนรู้เรื่องของนวัตกรรมให้กับลูกหลานเรา เป็นการตอบโจทย์ด้านนวัตกรรมผ่าน SMART MUSIC CLASSROOM (ห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะ) โดยเรียนรู้ดนตรีผ่านระบบนวัตกรรม เราสามารถเรียนได้พร้อมๆกันและประเมินผลได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในทันที

ถือว่าเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ ทำให้เราสามารถรู้ถึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน ว่ามีการพัฒนาไปถึงระดับไหนและสามารถติดตามด้านการพัฒนาด้านอารมณ์ เรื่องของการเรียนไปด้วย ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ดีอีกชิ้นหนึ่ง โดยการเรียนรู้นั้นมีหลากหลาย เด็กรุ่นใหม่ที่ต้องมีพร้อมคือต้องมีภาวะทางอารมณ์ การอยู่ในสังคมได้และที่สำคัญที่สุดคือภาวะความคิดสร้างสรรค์ เป็นพื้นฐานที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 8 แห่ง โดยมีมุมมองว่าทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานทางด้านดนตรี ให้เด็กมีจุดเริ่มต้นที่ดี เป็นชีวิตและสังคมที่มีสุข ทำให้อยู่ในสังคมได้ดียิ่งขึ้น โดยประชาชนที่ส่งบุตรหลานมาเรียนกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย ถือว่าเป็นการลดความเหลือมล้ำด้านการศึกษาให้กับประชาชนชาวมหาสารคาม โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินเดือนมากก็สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางนโยบายด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองมหาสารคาม และสิ่งที่ระบบ SMART MUSIC CLASSROOM มอบให้อย่างดีคือการวัดผลทันที โดยมองเห็นศักยภาพในการประเมินศักยภาพของเด็กได้ดี โดยเป็นเครื่องมือช่วยเหลือคุณครู แถมยังสามารถสร้างความสนใจจากสื่อคือเกม และตัวการ์ตูนทำให้เด็กมีความสนใจและมีสมาธิมากขึ้น การเรียนไปด้วย สนุกไปด้วย เด็กได้ทำในสิ่งที่ชื่นชอบน่าจะทำให้เด็กประสบความสำเร็จและมีความสุขในเรื่องการเรียนด้วย โดยปัจจุบันเทศบาลเมืองมหาสารคามได้เป็นพื้นที่เขตส่งเสริมด้านเมืองอัจฉริยะ

ใช้เทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวก และคนในชุมชนเข้าถึงการบริการ โดยมีความ SMART ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ การขายสินค้าออนไลน์ การเรียนอัจฉริยะ การรับร้องเรียนผ่านทาง LINE OA ความใกล้ชิดระหว่างประชาชนและเทศบาลจะใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้จะเป็น data เพื่อใช้พัฒนางานของเทศบาลเมืองมหาสารคามต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.