วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประชุมร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอกุดจับ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา อุปสรรค ในด้านต่างๆ จากส่วนราชการ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการแก้ไข โดยมี นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ

ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.