ประกาศจากท่าอากาศยานขอนแก่น เมื่อเวลา 5.00 น. ได้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณห้องควบคุมไฟฟ้าชั้น 3 ท่าอากาศยานขอนแก่น ทำให้เกิดเพลิงไหม้และมีกลุ่มควันจำนวนมาก ขณะนี้ท่าอากาศยานขอนแก่นได้ทำการปิดให้บริการชั่วคราว ผู้โดยสารที่อยู่ภายในพื้นที่โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สายการบินของท่าน บริเวณชานชาลาชั้น 2 ส่วนผู้โดยสารที่จะเดินทางในวันนี้ โปรดติดต่อกับสายการบินของท่าน เพื่อสอบถามข้อมูลการเดินทาง
เบื้องต้น สายการบินแอร์เอเชีย และนกแอร์ จะทำการบินขึ้นลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี และจัดรถรับส่ง

เบอร์โทรศัพท์ของสายการบิน
– สายการบินไทยสมายล์ โทร.02-118-8888 หรือ 1181 
– สายการบินไทยแอร์เอเชีย โทร 02-515-9999 
– สายการบินนกแอร์ โทร 1318 
– สายการบินไทยไลออนแอร์ โทร 02-529-9999

———————–
Khon Kaen Airport is now temporarily out of service due to an incident of fire. For those who are traveling through the airport today, please contact your airline.

Airlines contact :
– Thai Smile Airways : 02-118-8888 or 1181
– Thai AirAsia : 02-515-9999
– Nok Air : 1318
– Thai LionAir : 02-529-9999

———————–
通知

孔敬机场暂时停止使用,因发生了冒火事故,乘客们请紧急联系您使用的航空公司

联系
– 泰国微笑航空 : 02-118-8888 or 1181
– 泰国亚洲航空 : 02-515-9999
– 鸟航空 : 1318
– 泰国狮子航空 : 02-529-9999

ข้อมูลข่าว : ท่าอากาศยานขอนแก่น ไทยโพส์ต

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.