242019

                         TOYOTAชุมแพบริการดีเยี่ยม คุณกิตติพันธ์ หร่องบุตรศรี ผู้จัดการ ส่วนงานดูแลลูกค้า บริษัทโตโยต้า ขอนแก่น สาขามะลิวัลย์ อำเภอชุมแพ ให้การ บริการดูแล ลูกค้าอย่างดีเยี่ยม ดูแลลูกค้าเสมือนญาติมิตรโดยได้รับการบริการ อย่างประทับใจ อบอุ่น เหมือนครอบครัวเดียวกันบก. จิรวัฒน์ จิณณทองพิมพ์  ข่าวสยามบูรพาขอขอบคุณที่ให้ความอุปการะ และดูแล เป็นอย่างดี ขอขอบคุณ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ในการ ดูแล และบริการ ทั้งทีมงานช่างที่ฝีมือ สุดยอดในการบริการ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณสำนักงาน TOYOTA แห่งใหม่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

242020 242021 242022 419262 419321

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.