368768

                         TOYOTA KHONKAEN  ชุมแพ บริการเยี่ยม คุณรุ่งโรจน์ รัตนเรืองศรี หรือผู้จัดการ ฝ่ายบริการ โตโยต้าชุมแพ ให้การบริการดูแล เอาใจใส่ลูกค้าเยี่ยม พร้อม คณะ ทีมงานช่าง โตโยต้าที่บริการ และ ให้การเอาใจใส่ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี โดยมีนายช่างเดช พร้อมผู้จัดการ (แอ็ด) ร่วมกันถ่ายภาพกับคุณจิรวัฒน์ จิณณทองพิมพ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามบูรพา ที่นำรถมาใช้บริการได้รับบริการอย่างดีเยี่ยม ขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วย

   368769 368770207812207813207814

 

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.