274858

                         เทศบาลเมืองชุมแพ ได้รับมอบ โครงการเกาะกลางถนน จากแขวงการทางขอนแก่นที่ 2 อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร จากเทศบาลลงมา ควบคุมดูแลพัฒนาเกาะกลางถนน ให้สวยงาม ทั้งอำเภอชุมแพ ถนนทุกสาย ขณะนี้ ทางเทศบาลเมืองดูแล

274853 274854 274855 274856

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.