6540

                         เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายพลศักดิ์ มีศรี ประมงอำเภอสีชมพู ดูแลรับผิดชอบอำเภอชุมแพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน(การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา,การสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลาจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น,การอนุบาลและการเลี้ยงปลา) พร้อมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในกระชังบก ในการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเกษตรกรร่วมโครงการจำนวน 200 คน จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมแพ(หลังใหม่)

6538 6541 6539 

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.