76901

                         วันที่ 29 พ.ค. 2560 นายเศรษฐวัฒน์  อุทรส   พัฒนาการอำเภอชุมแพ มอบหมายนางภัทรณรินทร์  นิลวดีพุฒิพัชร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมจิตอาสา สาธิตการทำดอกไม้จันทน์ ให้แก่ กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี/และผู้สนใจ จำนวน 50 คน ตามโครงการจิตอาสาฯ  ณ เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ  จ.ขอนแก่น

76900 76902 76905 76906

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.