จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดทำเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ขึ้น เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญ พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ ต่อกิจการกองอาสา รักษาดินแดนและประเทศชาติ เป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต
จังหวัดมุกดาหารมีผู้ได้รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ประกอบด้วย ท่านจิรวัฒน์ จันทร์แรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ท่านชัยรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ท่านเปรมศักดิ์ พุ่มจันทร์ อัยการศาลสูงจังหวัดมุกดาหาร ร้อยตำรวจเอก พิชิ อวนพล อัยการจังหวัดมุกดาหาร ท่านพิทยา เพ็ญประชุม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมุกดาหาร ท่านตุลประภัสสร์ มุลพรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมุกดาหาร ท่านธรรมรักตน์ เทียนวรรณกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมุกดาหาร ท่านกีรพัฒน์ พันธ์สถิตย์ สอนเผือก ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมุกดาหาร ท่านวลีลานุช ภูชฏาภิรมย์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมุกดาหาร ท่านสามสาส์นสุรีย์ ลือสกุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมุกดาหาร ท่านณัฐวุฒิ เนืองทอง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ท่านรัชพล คงศรียาตรา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และท่านมีชัย ปัฐพี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

จังหวัดเชียงราย : สนง.ขนส่งเชียงราย ประกอบพิธีเจิมป้ายโปรยดอกไม้ ก่อนนำป้ายทะเบียนไปทำการประมูล

วันนี้ (25 ม.ค.61) ที่วัดห้วยปลากั้ง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พระอาจารย์พบโชค ตัสสะวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ นายสตวัน มะโนเครื่อง ขนส่ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกันนำป้ายทะเบียนรถใหม่ ประเภทรถยนต์ไม่เกิน 7 คน รถยนต์เก๋ง รถแวน รถกระบะ 4 ประตู หมวดอักษรนำหน้า “กย” จำนวนทั้งหมด 301 หมายเลข ประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยพระอาจารย์พบโชค นำคณะสงฆ์นั่งภาวนา เจิมป้ายและโปรยดอกไม้ ก่อนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายจะนำป้ายทั้งหมดไปทำการประมูล

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร กล่าวว่า การจัดประมูลป้ายครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 ของ จังหวัดเชียงราย โดยป้ายจะเป็นพื้นภาพที่ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย เป็นภาพภูชี้ฟ้า ดอยนางนอน ทะเลหมอกและหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ อันงดงาม และมีมนต์เสน่ห์ ส่วนหมายเลขเป็นหมวด กย.ซึ่งตัวเลขต่างๆ ที่ระบุบนป้ายถือเป็นเอกลักษณ์ที่มีมูลค่า โดยผู้ที่ประมูลได้สามารถนำไปติดรถ ซื้อขายแลกเปลี่ยน ให้เป็นของขวัญ ฯลฯ ได้ตามเอกสิทธิ์ และรายได้จากการประมูลจะนำไปเข้ากองทุนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมขนส่งทางบก ซึ่งการประมูลปีนี้คาดว่าจะได้รายได้จากการประมูลประมาณ 14 ล้านบาท

ด้าน นายสตวัน มะโนเครื่อง กล่าวว่า หมวดอักษร กย.หมายถึง “เกียรติยศสูงส่ง ธุรกิจยืนยง” มีจำนวน 301 หมายเลข และทางกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้จังหวัดเชียงรายร่วมกับกองทุนฯ นำไปจัดประมูล ที่ห้องดอยตุง โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย อ.เมืองเชียงราย ระหว่างวันที่ 3-4 ก.พ.นี้