วันที่ 21 ส.ค.65 กิจกรรมของสส.สิงหภณ ดีนาง(ทนายกี้)หลังจากประชุมงบประมาณ
ประจำปี 2566 สภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่ 17-20ส.ค.65 ก็ได้กลับชุมแพ และ
ลงพื้นที่ทันทีครับ ดังนี้ครับ
วันที่ 21 ส.ค.65
เวลา 09.00 -18.30น ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน บ้านนาคำน้อย,บ้านวังเจริญ
บ้านวังหินลาด,หนองทุ่ม,บ้านหนองทอง,บ้านฝายหิน ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ ครับ

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.