ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการ
เดินทางเหนือสุดแดนสยาม จังหวัดเชียงรายเพื่อบันทึกเทปรายการ นำภาพและบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านติดตามชมในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

“อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและการแต่งกายย้อนยุคเพื่อเอกลักษณ์ความเป็นคนไทย”

พระพุทธศาสนาประจำชาติไทย และเป็นศาสนาประจำชาติเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นำเสนอรายการ

โครงการธุดงค์จาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีที่ 7
ณ ประเทศไทย – อินเดีย – เนปาล
พระครูธีรธรรมปราโมทย์ ประธานโครงการธุดงค์จาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาปีที่ 7
เจ้าอาวาสวัดดอยเทพนิมิต ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โครงการธุดงค์จาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา รวบรวมคณะภิกษุสงฆ์จากทั่วประเทศมาถือปฎิบัติธรรมร่วมกัน นับตั้งแต่งานปริวาส การศึกษาเล่าเรียนเรื่องราวคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา ผ่านการฝึกฝนความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วยการเดินเท้าธุดงค์จาริกธรรม ในเขตภาคเหนือ และ ภาคกลางกว่าแรมเดือน สู่การปฏิบัติขั้นสูงอันเป็นที่รวมของ สมาธิ วิปัสสนา ธรรม และการถือปฎิบัติธุดงค์จาริกไปยังดินแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล อีกกว่า 2 เดือน เพื่อให้ภิกษุในโครงการได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองสู่ความเป็นบุคคลากรทางธรรมผู้มีความเป็นเลิศจากการค้นพบปัญญาญานอันเกิดขึ้นจากการปฎิบัติและแตกฉานงอกงามจากภายในสู่ภายนอกดังที่ปรากฎให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของโครงการธุดงค์จาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีที่๗

  • เพื่อพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาสู่ความเป็นเลิศจากภายในทั้งเพศภิกษุฆราวาส จนถึงอุบาสก อุบาสิกาในโครงการ
  • เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธบริษัททั้ง ๔ ได้มีโอกาสเจริญรอยตาม
    พระพุทธองค์เรียนรู้ข้อธรรมสู่การลงมือปฎิบัติจริงทั้งในภาคเตรียมความพร้อมในประเทศไทย สู่สถานที่จริง ณ ดินแดนพุทธภูมิ ไทย – อินเดีย – เนปาล
  • เพื่อเผยแพร่ธรรมคำสอนจากหลักธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎกสู่สังคมภายนอกผ่านทางพุทธบริษัท๔ ผู้แตกฉานในธรรมนั้นๆอย่างแท้จริง
  • เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยาวนานจรด ๕๐๐๐ ปี อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Cr..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.