ขอนแก่น – สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจับมือแบ็งก์ชาติภาคอีสาน จัดสัมมนา ‘ภัยในตลาดเงิน ภัยในตลาดทุน’

โลกออนไลน์ได้ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็วให้กับพวกเรานั้นจะมาพร้อมกับภัย ที่จู่โจมพวกเราอย่างรวดเร็ว และขณะเดียวกันก็พบว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ขยายเป็นวงกว้างในทุกวงสังคม มูลค่าความเสียหายก็หนักหน่วงด้วยเช่นกันสองหน่วยงานหลัก ที่มีหน้าที่กำกับดูแลตลาดเงิน และตลาดทุน คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ – ก.ล.ต. จึงมีมาตรการ การให้คำแนะนำ การเตือนภัย ไปยังพี่น้องประชาชนในหลากหลายรูปแบบเสมอมาแต่พบว่า พัฒนาการของมิจฉาชีพ ทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยี และเทคนิคขั้นตอนของการสื่อสารระหว่างบุคคล ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขอนแก่น เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ จำนวนประชากร กว่า 1.8 ล้านคน จาก 26 อำเภอ เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากจุดเด่นของจุดที่ตั้ง ที่สามารถกระจายตัวเป็นรัศมีโดยรอบไปยัง 20 จังหวัดในภูมิภาคนี้ กรณีของโลกออนไลน์ ก็มาพร้อมกับความเจริญทางเทคโนโลยี หน่วยราชการ มีหน้าที่ที่จะต้องบอกกล่าวเตือนภัย และเป็นที่พึงของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ทุกภัย โดยเฉพาะภัยทางการเงิน และการลุงทน ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา กับทุกคน นอกจากนั้นยังพบว่า คดีความทางไซเบอร์ การหลอกลวงออนไลน์ หลอกให้รัก หลอกให้โอน หลอกให้ทำธุรกรรมทางการเงิน คดีความประเภทนี้ในภาคอีสานพบสูงสุดที่จังหวัดขอนแก่น

ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น กล่าวเสริมว่า  เทคโนโลยีใหม่ทั้งการซื้อขายและการชำระเงินแบบ Digital ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงใหม่ ๆ จึงถือเป็นพันธกิจร่วมกันของภาครัฐและเอกชน ที่จะให้ความรู้กับประชาชนเพื่อรู้ทัน และลดอันตรายจากภัยดังกล่าว

นายยิ่งยง  นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นภัยในตลาดทุน แชร์ประสบการณ์ว่า การลงทุนในหลักทรัพย์ นอกเหนือจากการต้องบริหาร ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้แล้วนั้น หากเกิดกรณีถูกฉ้อฉล ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับความเป็นธรรม อีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยเยียวยาผู้ลงทุน คือ การเตรียมจัดตั้ง “ศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  ในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม-Class Action”  ซึ่งสมาคมฯ กำลังดำเนินการ  จึงมีการ จัดสัมมนาสัญจร ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันของภัยในตลาดเงินและภัยในตลาดทุน ในจังหวัดที่มีสำนักงาน ตั้งอยู่ เริ่มที่ขอนแก่น ครั้งต่อไป คือ เชียงใหม่ และสงขลา

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ผนวกการทำงาน เพื่อแชร์ประสบการณ์ เล่าเรื่อง ข้อเตือนใจ ภัยในตลาดเงิน ภัยในตลาดทุน ให้กับกลุ่มผู้นำทางสังคมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ กลุ่มบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มทนายความ กลุ่มนักลงทุน กลุ่มโบรกเกอร์ กลุ่มนักวิชาการด้านกฎหมาย กลุ่มข้าราชการปกครอง และกลุ่มสื่อมวลชน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากโลกออนไลน์ในด้านการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง และเพื่อกระตุ้นให้เราทุกคนรู้จักป้องกันให้เรารู้เท่าทัน เพื่อมิให้ภัยออนไลน์เข้ามาจู่โจม อันจะช่วยลดความเสียหาย รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดภัยทางการเงินขยายเป็นวงกว้างในทุกวงสังคม\

ที่มา : https://www.esandailyonline.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *