๑๒ ส.ค. ณ นพบุรีศรีนครพิงค์

ค่ำวันนี้ Khun Shana Kongmun มิตรผู้แสนดีของข้าพเจ้าและครอบครัว ที่ จ.เชียงใหม่ โพสต์ ‘ภาพความทรงจำ’ เมื่อ ๖ ปีก่อน ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ ส.ค. ขณะที่ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าพเจ้ามีความรำลึกถึงพระคุณของคุณแม่ผู้ล่วงลับของข้าพเจ้า และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ข้าพเจ้าจำได้แม่นยำว่า บุพการีสอนข้าพเจ้ามาแต่เด็กว่า เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี ให้มีความเพียร มีความซื่อตรง ความอ่อนน้อมถ่อมตนอันถือเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยตามพระดำรัสคำสอนของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

*ในภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕) ประกาศเกียรติคุณให้กับ ‘คุณแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ จังหวัดเชียงใหม่’ ซึ่งข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจยิ่ง
/ปนัดดา

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.