ข่าวประชาสัมพันธ์

“ไม่เสียสละ ชัยชนะไม่เกิด”

งานสถาปนากองพลทหารราบที่ ๑๕ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕

พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช
แม่ทัพภาคที่ ๔
ผอ.รมน.ภาค๔
ประธานพิธีวันสถาปนากองพลทหารราบที่๑๕
กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕
ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดปัตตานี

พร้อมสัมภาษณ์
พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก
ผบ.พล.ร.๑๕
กองพลทหารราบที่๑๕
กองบัญชาการกองพลทหารราบที่๑๕

และการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ ราชวัลลภเริงระบำ “ Hop To The Bodies Slams “

อย่าพลาดชมภาพและบรรยากาศในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการ
คืนคุณให้แผ่นดิน

Cr..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.