5 สิงหาคมนี้โรตารีชุมแพ จัดงานมินิมาราธอน 12 สิงหา มหากุศล ครั้งที่ 25 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เริ่มงาน 4.30 น. ณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้เริ่มสตาร์ดเวลา 6โมงเช้า การจัดงานมินิมาราธอน 12 สิงหา มหากุศล ครั้งที่ 25 เพื่อนำรายได้จากการดำเนินงานจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือเด็กเยาวชน ส่งเสริมการออกกำลังกาย รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีและให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เเสดงความยินดีกับนักวิ่งจอมเเกร่งทุกท่านชนะเลิศทั้งหมดทุกประเภท (Overall) ชาย นายทศพร วิวัฒน์ภัทรกุลอ.ภูเขียวชนะเลิศทั้งหมดทุกประเภท (Overall)

หญิงน.ส.ฐิติรัตน์ ต้นคชสาร ร.ร.ชุมแพศึกษา (ทีมอเวนเจอร์ชุมแพ)

ประเภทนักเรียน ระดับประถม (ชาย)ชนะเลิศ ด.ช.ธีรัธวัช กองสูง ร.ร.รักเรียนวิทยารองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ปรีชากร ใสหนองเป็ด ร.ร.หนองขามวิทยาคารรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.หรรษกร ชนะรส ร.ร.หนองขามวิทยาคาร

ระดับประถม (หญิง) ชนะเลิศ ชนะเลิศ ด.ญ.ณดา ต้นคชสาร ร.ร.อนุบาลชุมแพรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.วัชราภรณ์ ชนะรส ร.ร.หนองขามวิทยาคารรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ณัฐกมล นนทะใส ร.ร.หนองกระบือวิทยาคม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชาย)ชนะเลิศ นาย ธนัท ศรีสร้อยรองชนะเลิศอันดับ 1 นายพงษ์ศกร รามะเริงรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.อชิตะ นพวัฒน์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หญิง)ชนะเลิศ ด.ญ.นโมมน นนทะใส ร.ร.ชุมแพศีกษารองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.แพรวา สอดตา ร.ร.กีฬาจังหวัดขอนแก่นรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ศศิวิมล กุเวสา ร.ร.สีชมพูศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชาย)ชนะเลิศ นายกิตติพงษ์ เปี่ยมหิรัญ ภูเวียงรันเนอร์ เนเวอร์แลนด์รองชนะเลิศอันดับ 1 นายพงศธร กะการดี ร.ร.มัธยมหนองเขียดรองชนะเลิศอันดับ 2 นายชาติตการณ์ ศรีฉันทะมิตร ร.ร.กัลยาณวัตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หญิง)ชนะเลิศ น.ส.วรกร ศรีฉันทะมิตร ร.ร.กัลยาณวัตรรองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.ญาณิศา ซ้อนทอง ร.ร.ชุมแพศึกษารองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.พรรพษา นันท์บุญมา ร.ร.หนองเรือวิทยา

ประเภททั่วไป (ชาย) ชนะเลิศ นายกฤษณพงษ์ โสภัณ ทีมออลรันเนอร์ชุมแพรองชนะเลิศอันดับ 1 นายบุญตา สอดตา ชมรมเขาค้อรันนิ่ง เพชรบูรณ์รองชนะเลิศอันดับ 2 นายศรายุทธ ศิริเจริญสมบัตร ทีมออลรันเนอร์ชุมแพ

ประเภททั่วไป (หญิง)ชนะเลิศ น.ส.ธนัญญา เหลาทำ ทีมฟ้าอมร รันนิ่งรองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.สุดารัตน์ พงษ์เฉย ทีมฟ้าอมร รันนิ่งรองชนะเลิศอันดับ 2 นางอัมราภัสร์ เจริญรุ่งพงษ์กุล ทีมฟ้าอมร รันนิ่ง

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.