ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้  คือการให้อนาคต

โครงการ “ปันความรัก ด้วยความรู้ ปีที่ ๒ “

รายการคืนคุณให้แผ่นดินเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดกุฎีดาว เป็นโบราณสถานที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับทุกๆคน … โดยเฉพาะเยาวชนอีกด้วย

 นอกจากนี้… หนังสือก็เป็นอีกแหล่งความรู้หนึ่ง ที่เด็กจะสามารถจับต้องได้ง่ายที่สุด ประกอบกับห้องสมุดโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า จังหวัดกาญจนบุรี ยังขาดแคลนหนังสือในห้องสมุดอีกจำนวนมาก  รายการคืนคุณให้แผ่นดินเห็นความสำคัญของน้องๆเยาวชนรั้วของชาติได้ร่วมสมทบทุนและผู้ใหญ่หลายท่านได้ร่วมสมทบทุนโครงการนี้และได้ติดตามนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์รุ่นที่ ๓๗

กองการศึกษา โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก

ลงพื้นที่ติดตามประมวลภาพอย่างใกล้จังหวัดกาญจนบุรีครั้งนี้ด้วย

ภายใต้โครงการ

“ ปันความรัก ด้วยความรู้ ปีที่ 2 “ 

เพื่อมอบหนังสือ , Computer ,ทุนการศึกษา และ อุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 

   เพื่อให้น้องๆได้อ่านและนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป

    พร้อมสัมภาษณ์ความเป็นมาโครงการ “ปันความรัก ด้วยความรู้ปีที่ ๒ “

  พันเอก ปุณณพงษ์  ชุวัสวัตพัทธ์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก

   อย่าพลาดชมภาพและบรรยากาศ….น้องๆกับนายทหารและผู้ใหญ่ใจดีที่มาร่วมโครงการงานในครั้งนี้ด้วย.   บรรยากาศและความอบอุ่น เป็นอย่างไร ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  คุณสุรีย์พร ดวงทอง

  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

  พิธีกรดำเนินรายการ

Cr..ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.