#โครงการ คนไทย ไม่ทิ้งกัน พล.ร.5

#ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อ 18 ก.ย.61
พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ
ผบ.พล.ร.5 เดินทางลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ คุณยาย กัญลญา พิพักสุน ผู้ยากไร้มีฐานะยากจน อาศัยอยู่ในเพิงที่พักเก่าทรุดโทรม ในพื้นที่ ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการสร้างบ้านพักให้กับ คุณยายกัญลญา พิพักสุน ตามโครงการ คนไทย ไม่ทิ้งกัน ทั้งนี้เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.