วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 18.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการขยายผลการใช้สินค้าชุมชน และการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งเพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 21 กลุ่ม โดยมี คณะหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเข้าร่วม

ณ บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.