แม่ทัพภาคที่ 4 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล ประจำปี 2561

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 พล.ท.ปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย พล.ท.พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยที่ 4 พล.ต.สิทธิพร  มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร ณ ห้องอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ

ตามที่กองทัพบกได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการ โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการศึกษา สำหรับในปี 2561 กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 4 ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 77 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 244,000 บาท ดังนี้

1.ทุนการศึกษาบุตรกำลังพลประจำปี จากกองทัพบก จำนวน 37,644 บาท

2. ทุนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 จำนวน 40,000 บาท

3. ทุนจากบริษัทเชฟร่อนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับบริษัทฯ ร่วมทุน จำนวน 30,000 บาท

นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กรุณาอนุมัติทุนการศึกษาเพิ่มเติม จำนวน 166,356 บาท โดยแบ่งประเภทของทุนการศึกษาเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ทุนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 39 ทุน เป็นเงิน 78,000 บาท ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-อนุปริญญา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 12 ทุน เป็นเงิน 36,000 บาท ทุนระดับปริญญาตรี ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 26 ทุน เป็นเงิน 130,000 บาท

โดย พล.ท.ปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดี พร้อมทั้งขอชื่นชมในความพากเพียร มุมานะในการเรียนของทุกคนที่ทำให้ได้รับการพิจารณารับทุนในปีนี้ โดยเน้นย้ำให้ผู้ที่ได้รับทุนได้ตระหนักว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของอนาคต ผลของการเรียนที่เกิดจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ จะทำให้ประสบผลสำเร็จในภายภาคหน้า และได้กล่าวขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ หลังจากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 แม่ทัพน้อยที่ 4 และผู้ร่วมพิธี รวมทั้งผู้รับทุนการศึกษาทุกคน ได้บันทึกภาพร่วมกัน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.