เลี้ยงแพะแกะ เป็นอาชีพเสริม และเชิญชิมอาหารที่ทำจากเนื้อแพะ

นายปรีชา เครือเนตร (ทนายปรีชา) ขอเรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเลี้ยงแพะ-แกะ เป็นอาชีพเสริม และชิมอาหารที่ทำจากเนื้อแพะ เนื้อแกะได้นะคับ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 นี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงแพะแกะ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น จัดงานประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีเกษตรแบบยั่งยืน ณ ไร่บ้านไม้-เคียงดิน บ้านหนองแดง อำเภอสีชมพู ขอนแก่น เวลาเริ่มงาน 15.00 น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ 1 . เพื่อกำหนดนโยบายการเลี้ยงและการตลาดของสมาชิก 2. สอบถามปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงของสมาชิก 3. รวบรวมและเช็คจำนวนสมาชิกคงเหลือที่แท้จริง 4. จัดกิจกรรมและส่งเสริมการเลี้ยงแพะแกะ ให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจเลี้ยง ทั้งส่งเสริมการแปรรูปอาหารที่ทำจากแพะแกะ ให้แพร่หลาย และให้บุคคลภายนอกได้ทดลองชิมอาหารที่ทำด้วยเนื้อแพะแกะ ให้กล้ารับประทานมากขึ้น เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแกะเราต่อไป โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผมขอเรียนเชิญบุคคลภายนอก ที่สนใจการเลี้ยงแพะแกะ หรือส่วนราชการต่างๆให้เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย จงใคร่ขอความร่วมมือของสมาชิก ให้เข้ามาในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.