เลย….พุทธศาสนิกชนชาวด่านซ้าย ได้จัดพิธีวันครบรอบวันมรณภาพ 21 ปี พระครูภาวนาวิสุทธิญาณ…..

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.29 น. พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอด่านซ้าย และ ต่างจังหวัด ได้ร่วมกันจัดพิธีงานวันครบรอบวันมรณภาพปีที่ 21 พระครูภาวนาวิสุทธิญาณ ( หลวงพ่อพระมหาพันธ์ สีลวิสุทโธ ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเนรมิตวิปัสสนา เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้นำพาการปฎิบัติธรรมเพื่อเป็นการสืบทอดองค์พระพุทธศาสนา ได้ก่อสร้างอุโบสถด้วยอิฐศิลาแลงที่สวยงามและเป็นศาสนสถานที่สำคัญที่เป็นสถานที่ให้พุทธศาสนิกเข้ามาปฎิบัติธรรมและเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธ การจัดพิธีในวันนี้มีพระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังวัดเลย ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระสิริรัตนเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดเลย พระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอด่านซ้าย และพระเถรานุเถระ สามเณร พร้อมด้วยนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย นายสุขสนต์ ไชยรถ ปลัดอำเภอ(ป.อาวุโส) นางสาว พรพิทย์ บุตรโยจันโท ปลัดอำเภอหัวฝ่ายอำนวยธรรม นาง รัชญาภรณ์ สิงหกำ ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองร้กษ์ และพุทธศาสนิกชนชาวด่านซ้าย และจากต่างจังหวัด ได้มาร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สามเณร ซึ่งพี่น้องชาวอำเภอด่านซ้าย และต่างจังหวัดที่มีจิตศรัทธา ร่วมกันตั้งโรงทาน เพื่อถวายภัตตาหารและให้ พุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมพิธีได้รับประทาน ซึ่งวันนี้ได้จัดพิธี ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ดร.ประยูร อรัญรุท นอภ.ด่านซ้าย ภาพ/ข้อมูล
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.