ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตาดคลา บ้านผานาง หมู่ที่ 5 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ล่องแพผานาง ชมผ้าไหมงามเอราวัณ” ซึ่งเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มอาชีพในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ คำนึงถึง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กิจกรรมในพื้นที่ห้วยตาดข่าล่องแพผานาง หมู่ที่ 5 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภอเอราวัณ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของอำเภอเอราวัณ เพิ่มรายได้ประชาสัมพันธ์สินค้า และผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เขต 1 กล่าวว่า การจัดงานนับเป็นส่งที่ดีแก่คนในชุมชน ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจและสร้างงาน เกิดรายได้ สร้างความเข้มแข็งต่อครอบครัว ชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางน้ำในช่วงหน้าร้อนจะมีความคึกคักมากกว่าช่วงอื่นๆ โดยฝ่ายบริการ กลุ่มต่างๆ ได้เตรียมอุปกรณ์ลงแพทั้งเสื้อชูชีพและห่วงยางไว้ประจำทุกแพ เพื่อให้ประชาชน นทท.มาเที่ยว มาพักผ่อน รับประทานอาหารได้อย่างสนุกและปลอดภัยที่สุด

ที่มา : ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เล

https://www.esandailyonline.com/

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.