วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานเปิดประตูน้ำเพื่อปล่อยน้ำสู่คลองเจริญอันเนื่องมาจาก โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” หน่วยพระราชทาน และ ประชาชนจิตอาสา จังหวัดอุดรธานี ในการพัฒนาและปรับสภาพภูมิทัศน์คลองส่งน้ำคลองเจริญ โดยกำหนดจัดทำกิจกรรม 3 วัน คือ วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561 ระยะทาง 2,900 เมตร เพื่อให้คลองสะอาด สวยงาม บรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสีย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยมี พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รองผบ.มทบ.24นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ่นจังหวัด นายวิชัย จาตุรงค์กร ผคบ.ห้วยหลวงอุดรธานี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ผอ.สวท. และประชาชนจิตอาสา ร่วมด้วย

ณ ประตูน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.