พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ
ผบ.พล.ร.5/ผอ.ศบภ.พล.ร.5
เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบภัย จากสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” ณ ศูนย์อพยพประชาชน ม.วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นห้วงที่ศูนย์กลางพายุพัดผ่าน บริเวณ อ.ท่าศาลา โดยได้สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง และความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันมีประชาชนอพยพ มาอาศัยในศูนย์ฯ ดังกล่าวประมาณ 1,000 คน

พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ศบภ.ป.5 โดย ป.5 พัน.105 ในการช่วยเหลือดูแลประชาชนภายในศูนย์อพยพ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน โดยได้เน้นย้ำให้ กพ.ทุกนาย ดูแลประชาชนที่ประสบภัยอย่างดีที่สุด

สำหรับในส่วนของ กพ. ที่ปฏิบัติงานนั้นได้เน้นย้ำ การปฏิบัติให้มีความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ระมัดระวังและไม่ประมาท ซึ่งภายหลังจากห้วงสถานการณ์แล้ว ได้ให้หน่วยเตรียมความพร้อมในห้วงฟื้นฟูเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ชำรุดเสียหาย ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.