เพิ่มโทษปรับ ทำผิดกฎจราจร รอง ผบ.ตร.ย้ำกฎหมายจราจรฉบับใหม่ เพิ่มโทษ-กำหนดโทษใหม่ มีผล 5 ก.ย.นี้ ส่วน นั่งแคป-คาร์ซีทเด็ก และการนั่งท้ายกระบะ รอกฎหมายลูกภายใน 4 ธ.ค.นี้พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผอ.ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เน้นย้ำฝากถึงประชาชนให้รับทราบถึง พระราชบัญญัติจราจรฉบับใหม่ ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 กันยายน 2565 นี้ และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ได้อย่างถูกต้อง กฎหมายจราจรฉบับใหม่มีอัตราโทษเพิ่มขึ้นและกำหนดโทษขึ้นมาใหม่ที่ประชาชนต้องรับทราบ ได้แก่1.เพิ่มโทษสำหรับผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดซ้ำ ในข้อหาเมาแล้วขับ โดยหากกระทำความผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรก ให้เพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปีและปรับ 50,000 – 100,000 บาท ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ศาลลงโทษทั้งจำคุกและปรับคู่กันเสมอ 2. เพิ่มอัตราโทษสำคัญที่เป็นปัจจัยต่อเกิดอุบัติเหตุหรือเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น – ขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด ขับรถฝ่าไฟแดง และไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย เพิ่มเป็นปรับไม่เกิน 4,000 บาท- ขับรถย้อนศร ไม่สวมหมวดนิรภัย และไม่รัดเข็มขัดนิรภัย เพิ่มเป็นปรับไม่เกิน 2,000 บาท- ขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น เพิ่มโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ 3. กำหนดความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทาง (รถซิ่งบนทางสาธารณะ) เพิ่มเติม เช่น ความผิดฐานพยายามแข่งรถ เพิ่มโทษสำหรับผู้จัด อีกทั้งกำหนดโทษใหม่แก่ผู้โฆษณา ประกาศ ชักชวนให้แข่งรถ และร้านรับแต่งรถที่นำไปใช้แข่งขันในฐานเป็นผู้สนับสนุน เป็นต้น 4. กำหนดเรื่องรัดเข็มขัดนิรภัย เน้นย้ำให้รถยนต์ทุกประเภท ทุกที่นั่ง ทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง หากฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท อย่างไรก็ตาม การกำหนดเรื่องการนั่งบริเวณแคปหรือท้ายรถกระบะ และที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (คาร์ซีต) ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังพิจารณาออกประกาศกฎหมายลูกมาบังคับใช้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เช่น มาตรการความปลอดภัย จำนวนผู้นั่งท้ายกระบะ มาตรฐานคาร์ซีต การลดภาษีคาร์ซีต วิธีป้องกันอันตรายกรณีไม่สามารถติดตั้งใช้คาร์ซีตได้ ซึ่งจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคาดการณ์ว่า กฎหมายลูกทั้งสองเรื่องจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2565

ขอขอบคุณ : นมสด โฮ่ง โฮ่ง

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.