เมื่อ 28 มิ.ย.61,2100 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จมายังท่าอากาศยานหาดใหญ่ หลังจากปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ จว.ส.ต. ระหว่างวันที่ 26-28 มิ.ย.61 เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งกลับกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4 เฝ้าส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จว.ส.ข.

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.