“เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”บ้านผาสิงห์ สัมผัสธรรมชาติ กลางหุบเขาเทือกเขาภูพานคำ

วันนี้(27 กันยายน 2561) นายวิมล สุระเสน นายอำเภอหนองวัวซอ เป็นประธานในงานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านผาสิงห์ ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางวัชรีพร สุทธิศักดิ์ รักษาการณ์พัฒนาการอำเภอหนองวัวซอ กล่าวรายงาน นอกจากยังมี ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาทอ้งถิ่นไทย นักท่องเที่ยว และ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน

จุดเด่นของบ้านผาสิงห์ ตั้งอยู่กลางหุบเขามีธรรมชาติอันสวยงาม บรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติก มีที่พักโฮมสเตย์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ตักบาตรตอนเช้าภายในหมู่บ้านพระสายปฏิบัติวัดถ้ำสหายกว่า 100 รูป เดินทางสะดวกไม่ไกลทั้งจากอำเภอ

เป้าหมายการนำพาประเทศก้าวข้ามประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ การมีรายได้สูงขึ้น ก้าวสู่การบรรลุเป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หนึ่งในแผนงานที่จะขับเคลื่อนงานดังกล่าว คือ การดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัติวิถี นั้นคือการสร้างชุมชนแห่งการท่องเที่ยว ให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวในชุมชน รายได้หมุนเวียนกระจายสู่ชุมชน โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สามารถยกระดับสู่การจำหน่าย ในชุมชน ได้และเกิดการหมุนเวียนในชุมชน ให้สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน หลักการสำคัญของการพัฒนาในด้านนี้ ได้แก่ การดึงเสนอเสน่ห์ชุมชน ค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อนำเสนอสู่นักท่องเที่ยว และค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานให้เกิดคุณค่า นำไปสู่การมีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ ด้วยอีกทางหนึ่ง สำหรับเป้าหมายการดำเนินโครงการ นั้น มุ่งเน้นให้มีสร้างตลาดที่ชุมชน ดึงนักท่องเที่ยวเข้าหมู่บ้าน พัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ OTOP ให้พร้อมขายและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวให้มีการหมุนเวียนและกระจายตัวของรายได้เพิ่มขึ้น

ดร.อานนท์ แสนนาน ภาพ/ข้อมูล
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.