วันนี้ ( 25 ต.ค.64) นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น มอบหมายให้นายเกรียงไกร วิริยะอาชา รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ เป็นประธานเปิดประชุมหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองชุมแพ โดยมีนายยุทธ เตียสุขสวัสดิ์ นายเสกสิทธิ์ สัธนะกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ นายณัฐภูมิ นนทสิริกุล ปลัดเทศบาลเมืองชุมแพ พร้อมหัวหน้าส่วนการงานเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่อง การเปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแพ และการเปิดทำการถนนคนเดินเมืองชุมแพ (Chumphae Walking Street) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดขอนแก่น และการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมืองชุมแพสำหรับการเปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแพ ที่ประชุมมีมติให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นก่อนพิจารณาเปิดสถานศึกษา และการเปิดทำการถนนคนเดินเมืองชุมแพ ผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีมติจะเลื่อนการเปิดทำการออกไป โดยระหว่างนั้นจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนคนเดินเมืองชุมแพให้มีความสวยงาม น่าสนใจ พร้อมที่จะเปิดให้บริการประชาชนหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดโควิด-19 คลี่คลาย

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.