วันนี้ (27 ต.ค.64) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชุมแพ นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา โดยทางนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ ได้มีนโยบายการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการวางแผนขุดลอกคูคลองตลอดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.