กำแพงเพชร..เทศกาลกินกุ้งก้ามกราม และเกษตรแฟร์ กำแพงเพชร

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดงาน “เทศกาลกินกุ้งก้ามกราม และเกษตรแฟร์ กำแพงเพชร” ณ เวทีกลาง สนามหน้าที่ว่าการ อ.เมืองกำแพงเพชร … ร่วมด้วยนางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร, รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายไพโรจน์. แก้วแดง)พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด, นายอำเภอ ทุกอำเภอ. ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ภาคเอกชน และประชาชนจากทุกอำเภอ

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีแม่น้ำปิงไหลผ่าน รวมถึงมีแหล่งน้ำ (ปิด) สาธารณะ (สระน้ำ, ห้วย, หนอง, คลอง, บึง ,แก้มลิง) จำนวนมากที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้เต็มศักยภาพ จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันกำหนดแนวทางในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเปิดช่องทางการตลาด ตลอดจนเป็นแหล่งอาหารเสริมที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย … โดยได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในการนำพันธุ์กุ้งก้ามกรามมาปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะให้เจริญเติบโตตามหลักวิชาการ จากนั้นจึงได้กำหนดห้วงจัดงานที่เหมาะสมด้วยความเห็นชอบร่วมกัน เพื่อสร้างงาน. สร้างอาชีพ. สร้างรายได้. กระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการบริโภค. เปิดช่องทางการตลาด. และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด. ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก แต่อย่างไรก็ตามจังหวัดได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนราชการ. ภาคเอกชน. และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างดีตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนในพื้นที่. ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้กล่าวแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณทุกภาคส่วนไว้ด้วย

สำหรับงานดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-13 พฤษภาคม 2561 รวม 10. วัน. ณ. บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *