เตรียมเปิดศูนย์ผลิตก้อนเชื้อเห็ด ดอกเห็ด และอาหารแปรรูป สปป.ลาว หลังมีการตอบรับจากผู้บริโภคจำนวนมาก

วันนี้(16 กุมภาพันธ์ 2561) ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานสมาพันธ์เพาะเห็ด แห่งประเทศไทย นายนวคม เสมา เลขานุการเครือข่ายภาคประชาชนอุดรธานี เดินทางไปพบ ท้าวไพรวรรณ ประถัมวงศ์ ผอ.กองส่งเสริมการตลาด กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.