นางฉัตรการ  หาชานนท์ เลขานายก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ  ได้มอบความไว้วางใจให้  กับบริษัทเพาว์เวอร์ยูนิตี้จำกัด ใช้โดรนการเกษตร ยุค 4.0 ฉีดพ่นคุมหญ้าวัชพืชบนเนื้อที่ 15 ไร่ณบริเวณใกล้กับโรงงานน้ำตาลมิตร ผลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ใช้บริการศูนย์เกษตรต้นน้ำ  สาขาอำเภอภูเขียว รายงานข่าวโดยพิธีกร  คู่เกษตรกรไทย

คุณจิรวัฒน์  จิณณทองพิมพ์  บก.นสพ.สยามบูรพา  และคุณทวีป  ผ่านสายตา   บก.สนพ. คนเครือข่าย

รายงานข่าว….

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.