“เครือข่าย Biz Club อุดรธานี”โชว์ผลงานสร้างรายได้เกือบ 200 ล้าน ขณะที่ “พ.ท.วรายุห์”นั่งประธานอีกสมัย

วันนี้(25 เมษายน 2561) เมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมวีธรา บูธีค โฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธานี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิก “เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club อุดรธานี”ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสรุปผลงานและเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ อีกสมัย พร้อมกันนั้นยังได้รับเกียรติจาก นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มามอบนโยบายและบรรยายการทำธุรกิจของผู้ประกอบการจากต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ และ นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าชนิดต่าง ๆ

ในการประชุมครั้งนี้ทาง พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club อุดรธานี ได้นำเอาผลงานการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายฯ ในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ.2559-2561 มานำเสนอและสรุปยอดรายได้ของผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ผ้า เครื่องประดับ อาหาร สมุนไพร และ เกษตรแปรรูป ที่นำออกไปทาง ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคกลาง และ ภาคเหนือ จนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการจำนวนมาก โดยมียอดรวม ประกอบด้วย งาน esan expo 2017 ครั้งที่ 1 ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 50,341,959 บาท (ห้าสิบล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) แยกเป็น มูลค่าการจำหน่ายในงาน 44,567,152 บาท ยอดคำสั่งซื้อ จำนวน 5,774,808 บาท งาน esan expo ครั้งที่ 2 ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 21,631,160 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) แยกเป็น มูลค่าการจำหน่ายในงาน 18,068,277 บาท ยอดคำสั่งซื้อ จำนวน 3,562,883 บาท งานมหกรรมผ้าทอมืออนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2018หรือ GMS FABRIC EXPO 2107 ครั้งที่ 1 ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 9,405,339 บาท แยกเป็น มูลค่าการจำหน่าย 8,382,599 บาท ยอดคำสั่งซื้อ จำนวน 1,022,740 บาท ขณะที่มหกรรมผ้าทอมืออนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2018 หรือ GMS FABRIC EXPO 2108 สร้างรายได้กว่า 69,387,995 ล้านบาท และงานจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ที่ทางเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club อุดรธานี นำพาผู้ประกอบการไปออกร้านจำหน่าย ก็ประสบความสำเร็จ รวมแล้วจากทุกงานในรอบ 2 ปี สามารถสร้างรายได้เกือบ 200 ล้านบาท

หลังจากนั้นทาง นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอแนวความคิดและเสนอผู้มาดำรงตำแหน่ง ประธานฯ รองประธานฯ และ คณะกรรมการบริหารฯ แทนตำแหน่งที่หมดวาระลง ผลปรากฏว่าทางสมาชิกยังเสนอคณะกรรมการบริหารชุดเดิม ที่ประกอบด้วย พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ หรือ “เฮียกวง” เป็นประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club อุดรธานี นายอิทธิพล สัจจะไพบูลย์ นายองอาจ วิเศษ นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล และ นางสาวบุณณดา เลาหะดิลก เป็นรองประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club อุดรธานี ขณะที่ทาง ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานสมาพันธ์เพาะเห็ด แห่งประเทศไทย เข้ามานั่งเป็น “ประธานคลัสเตอร์อาหาร สมุนไพร และ เกษตรแปรรูป เหมือนเดิมถือว่าเป็นคณะทำงานชุดเก่าที่มีผลงานจึงทำให้สมาชิกเลือกเข้ามาทำงานอีกครั้ง

ข้อมูล ดร.อานนท์ แสนน่าน
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.