เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ลงพื้นที่พบปะมวลชนรับทราบปัญหาเตรียมแก้ปัญหาสมาชิกอุดรธานี

วันนี้(14 พฤษภาคม 2561) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด ชุมชนพรสวรรค์ ทต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นายองอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน ในฐานะรองประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club อุดรธานี นายอิทธิพล สัจจะไพบูลย์ รองประธานฯ นางบุณณดา เลาหะดิลก รองประธานฯ และ นางอุไร สัจจะไพบูลย์ ประธานคลัสเตอร์ผ้า เครื่องประดับ และ นวัตกรรมใหม่ฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้ในด้านส่งเสริมอาชีพของประชาชนร่วมกับทาง “มสธ.บริการวิชาการแก่สังคม” ที่มี นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี พร้อมด้วย นางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อฯ และ นางวสุภา อินทรพานิช นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดำเนินการจัดขึ้น

นายองอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน ในฐานะรองประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club อุดรธานี ได้กล่าวว่า ตอนนี้ทางเครือข่ายฯเพื่อมวลชนจิตอาสา สาขาต่าง ๆ ก็ต้องการที่จะมีการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน ได้มีอาชีพกันอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน จึงลงพื้นที่ออกให้คำแนะนำกับประชาชนที่ต้องการจะประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ เราก็ได้เชิญประธานคลัสเตอร์ที่รับผิดชอบมาพูดคุยกับประชาชน นอกจากนั้นแล้วในฐานะที่ตนเองเป็นประธานเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ ก็เข้ามาช่วยงานทางเครือข่ายบิสคลับ ที่ต้องการอยากจะเห็นประชาชน และ ผู้ประกอบอาชีพ ไม่หลงทาง มีกำลังใจทำงานในอาชีพของตนเอง ทางเราก็จะคอยผลักดันให้เข้าสู่ระบบภาครัฐและภาคประชาชน ให้เป็นอันเดียวกัน และทางคณะฯก็จะลงพื้นที่พบปะกลุ่มต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ ทุกกลุ่มทุกอาชีพ

ขณะที่ทาง นางอุไร สัจจะไพบูลย์ ประธานคลัสเตอร์ผ้า เครื่องประดับ และ นวัตกรรมใหม่ฯ เปิดเผยว่า เป็นผลดีอย่างยิ่งที่เราได้มีโอกาสมาพบปะประชาชนที่ต้องการอยากจะมีอาชีพเป็นของตนเอง โดยเฉพาะการ “ทำผ้าพื้นเมือง” เพราะตนเองก็มีการผลิตผ้าจากกลุ่มชาวบ้าน จนเป็นแบรนด์ดังขายไปทั่วโลก สร้างอาชีพให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี จึงอยากจะนำเอาความรู้มาแนะแนวทางให้กับประชาชนได้รับทราบ ถึงขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการผลิตผ้าพื้นเมืองต่อไป

ข้อมูลภาพ/ข่าว
ดร.อานนท์ แสนน่าน
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.