อุบลราชธานี…นายอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ส่วนราชการต่างๆจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ ….. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา16.00 น.
นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์
นายอำเภอดอนมดแดง
เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ครั่งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีพุทธศักราช 2561
โดยมีพระครูวิลาสกิจจาทรเจ้าคณะอำเภอดอนมดแดง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์ หน.ส่วนราชการ ผู้บริหาร อบต.ข้าราชการเจ้าหน้าที่ พลเรือน ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ประชาชน กลุ่มพลังทุกภาคส่วน ร่วมพิธีจำนวนมาก ณ พุทธสถานลานธรรมพระพรหมวชิรญาณ ( ภูดิน ) หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ขอบคุณภาพ/นอภ.ดอนมดแดง
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.