วันที่ 9 ก.พ.61 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อด. มอบหมายให้นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อด. เป็นประธานเปิดโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 5-16 มี.ค.61 ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน พร้อมทั้งให้แนวคิดในการ ลด ละ เลิก การใช้ยาเสพติดและเลิกใช้ยาเสพติดได้ในที่สุด ณ กองร้อย อส.จ.อด ที่ 1 

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.