วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมต้อนรับ พลเอก ชาติชาย ขันสุวรรณ ผู้อำนวยการส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก และคณะ ในโอกาสเดินทางมาสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2/2561 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นสถานีเรดาร์เดิมที่ใช้ในการปฏิบัติงานในอดีตของกองทัพสหรัฐอเมริกา เป็น 1 ใน 7 แห่งในโลก มีเสาเรดาร์ ห้องควบคุมปัจจุบันเป็นที่จัดนิทรรศการแสดงเรื่องราวในอดีตและอุโมงค์ใต้ดินความยาว 300 เมตรโดยมี พันโท รัชกฤช แดงไธสง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ รองนายก อบจ.อุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับ

ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.