วันที่ 19 กรกฏาคม 2561 เวลา 12.00 – 14.00 น

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) เนื่องในงานฉลอง 125 ปี เมืองอุดรธานี ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อำเภอสร้างคอม จำนวน 4 หลัง ได้แก่

1. นายปรีชา คำหิน หมู่ 3 ตำบลเชียงตา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี (หลังที่ 26) งบประมาณจากการสนับสนุนของนายกองตรีวีรศักดิ์ บุญเอื้อเบญจมาส นายหมวดตรีมยุรี  บุญเอื้อเบญจมาส และครอบครัว จำนวน 40,000 บาท นายอำเภอสร้างคอม และคณะ5,000บาทและชุมชนสมทบอีก 5,000บาทรวมเป็นเงิน50,000บาท 

2. นางสาวหนูจันทร์ โสภาพ หมู่ 8 ตำบลเชียงตา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี (หลังที่ 27) งบประมาณจากการสนับสนุนของนายกองตรีวีรศักดิ์ บุญเอื้อเบญจมาส นายหมวดตรีมยุรี  บุญเอื้อเบญจมาส และครอบครัวจำนวน 40,000 บาท นายอำเภอสร้างคอมและคณะ 5,000  และสมทบจากชุมชนอีก 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท

3. นางอนุสรณ์ บัวแก้ว หมู่ 3 ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี (หลังที่ 28) งบประมาณจากการสนับสนุนของกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีจำนวน 40,000 บาทนายอำเภอสร้างคอมและคณะ 5,000  และสมทบจากชุมชนอีก 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 51,000 บาท

4. นายบุญเรียง คำจันทร์ หมู่ 3 ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี (หลังที่ 29) งบประมาณจากการสนับสนุนของเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี จำนวน 20,000 บาท

โดยมี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธี 

ณ อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.