*มหกรรมออมสินขายทอดตลาด*

คุณพิชญา กระเวนกิจ ผู้อำนวยการเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 10 นายยุทธพงษ์ ภาโนชิต ผู้จัดการ ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุดรธานีศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุดรธานี1ธนาคารออมสินภาค10 นางสาววาสนา วงศ์วรวัฒน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุดรธานี 1พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 10พร้อมคณะทีมงานให้บริการกับลูกค้าที่มาประมูลซื้อทรัพย์จากบังคับคดีจำนวนมากนัดพิเศษมหกรรมออมสินครั้งที่1เปิดทรัพย์บังคับคดีขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความชื่นมื่นและรอยยิ้มเต็มเปี่ยมการบริการดีเยี่ยมจากทีมงานธนาคารออมสิน ณ บริเวณห้องประชุมชั้น 2สำนักงานบังคับคดีอุดรธานี

บก.ข่าวสยามบูรพา รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.