“พล.อ.ประยุทธ์” ประธานมอบโล่ผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 65 ดีอีเอส-สตช. คัดเลือกผลงานเด่น 4 สาขา เน้นย้ำการทำงานร่วมกันสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ดีและปลอดภัย สำนักข่าว/รายการข่าว/เพจข่าว ได้รับรางวัล 18 สื่อ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในโอกาสเป็นประธานการมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565 ว่า การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยี ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อรับมือแนวโน้มอาชญากรรมยุคใหม่ที่มีรูปแบบเป็นภัยทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ จึงมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อน และสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ มีสื่อมวลชนที่ทำงานอย่างโดดเด่นและต่อเนื่องในด้านนี้ ทั้งที่เป็นรายการข่าว/สำนักข่าว/เพจข่าว จำนวน 18 สื่อ เข้าร่วมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่น

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า สำหรับการขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดตั้งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ตำรวจไซเบอร์) และล่าสุด ครม. มีมติเมื่อวันที่ 5 ก.ค. นี้ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ไปร่วมลงนามกับรัฐมนตรีกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ใน MOU เรื่อง ความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันปราบปรามปัญหานี้ ซึ่งมีรูปแบบเป็นอาชญากรรมที่ไร้พรมแดนในยุคปัจจุบัน

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของกระทรวงดิจิทัลฯ ในการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ครั้งนี้ เพื่อการสร้างขวัญกำลังใจ และเผยแพร่เกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้ทำการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ดีและปลอดภัย อันเป็นผลให้การดำเนินการในภาพรวมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนงานด้านนี้ เสนอรายชื่อบุคลากรผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ และมีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 65 เพื่อรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ 4 สาขา

ได้แก่ 1.ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ด้านสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3.ด้านการส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4. ด้านการบริหารงานการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

“ปัจจุบันการใช้สื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และแพร่หลาย ในขณะเดียวกัน ภัยจากอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตในสังคมไทยก็เพิ่มมากขึ้น อาทิ ภัยจากการหลอกลวงซื้อขายสินค้าออนไลน์ การหลอกลวงให้โอนเงินในรูปแบบต่างๆ การโจรกรรมข้อมูล หรือมีการหลอกลวงเพื่อเอาข้อมูลส่วนตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานและตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีเพื่อรับโทษทางอาญาและทางแพ่ง บรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย และสร้างความสงบสุขและความเชื่อมั่น ให้แก่ประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในสังคม” นายชัยวุฒิกล่าว

ที่มา : https://www.esandailyonline.com/

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.