วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด

ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.