วันที่ 16 ก.ค.61 เวลา 13.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อด. มอบหมายให้นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อด. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2561

ณ สนง.ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.