อุดรธานี …. “น้ำเห็ดกระด้าง”เตรียมสู่ตลาด MLM จับมือ”สยามรัตนา”นำสินค้าหมู่บ้านเห็ด เปิดตลาดขายตรงเพราะของดีมีคุณภาพ ถึงกลุ่มเป้าหมาย ….. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ โรงแรมหนองหาน แกรนด์โฮเทล แอนด์รีสอร์ท อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานสมาพันธ์เพาะเห็ด แห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายสรรพคุณ “น้ำเห็ดกระด้าง” และ “ผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านเห็ด” เพื่อนำเสนอต่อ ดร.สุระกา ภูนีละมัย ประธานบริษัท สยามรัตนาคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ผู้นำด้านการขายตรงหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่นำระบบ MLM มาทำและมียอดจำหน่ายมากที่สุด ในประเทศไทย
ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานสมาพันธ์เพาะเห็ด แห่งประเทศไทย ได้กล่าว MLM เป็นคำที่ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Multi-level Marketing หรือที่เราเรียกกันว่า ธุรกิจเครือข่าย หรือธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น โดยจัดเป็นระบบธุรกิจการทำตลาดอีกประเภทหนึ่ง เพื่อกระจายสินค้าและบริการจากมือผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ซื้อโดยตรง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถทำตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคได้ โดยไม่เน้นว่าจะเป็นใคร หรือจบการศึกษาในระดับใด ทุกคนสามารถร่วมธุรกิจเครือข่ายประเภทนี้ได้

ข้อมูล ดร.อานนท์ แสนน่าน
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.