วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร และการท่องเที่ยวนิเวศวัฒนธรรมเพื่อสุขภาพในพื้นที่ต้นแบบสมุนไพรเชิงอัตลักษณ์ และแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปโดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายสมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอกู่แก้ว ดร.ณัฐพล วิถี นายอำเภอบ้านผือ นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอน้ำโสม ร่วมกันแถลงข่าว

ภายในงานผู้ร่วมแถลงข่าวได้กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการเมือวสมุนไพร การดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมเพื่อสุขภาพ การดำเนินงานเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรอุดรธานีสู่ระเบียงเศรษฐกิจ การดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการสมุนไพรรายใหม่ และผลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสมุนไพรเชิงอัตลักษณ์ เป็นต้น

ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี

น.พ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดอุดรธานี เภสกรสมชาย ชินวานิชย์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารสุข ผู้คิดริเริ่มการปลูกสมุนไพรให้ชาวบ้านมีรายได้การนำร่อง 3 อำเภอ

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.