อุดรธานี – กองทัพภาคที่ 2 จัดโครงการถักทอเครือข่ายมวลชนในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการถักทอเครือข่ายมวลชนในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 ณ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี พลตรี ยุทธนา มีทิพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานในการเปิดการอบรมฯ และมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน นักศึกษาวิชาทหาร และชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนของหน่วยเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและอุดมการณ์ความรักชาติ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยเพื่อความมั่นคงให้กับภาครัฐได้อีกทางหนึ่งด้วย

จากการเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รวมถึงมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีจิตสำนึกรักและหวงแหนประเทศชาติมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *