วันที่ 31 มีนาคม 2561

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่3 และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารภาคเอกชน นำข้าราชการพลเรือน ตำรวจทหาร สมาชิกในสังกัด และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ และร่วมเป็นเกียรติ ด้วย ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.