วันที่ 17มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น.

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาด
ประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561

ณ ชุมชนท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.